dr inż. Łukasz Łopusiewicz
Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych
Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin
e-mail: lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl

91 449 61 35
www.cbimo.zut.edu.pl

Łukasz Łopusiewicz, PhD
Center of Bioimmobilisation and Innovative Packaging Materials
Faculty of Food Sciences and Fisheries
West Pomeranian University of Technology, Szczecin
ul. Klemensa Janickiego 35
71-270 Szczecin, Poland
e-mail: lukasz.lopusiewicz@zut.edu.pl
+ 48 91 449 61 35
www.cbimo.zut.edu.pl